ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητας. Συγκεκριμένα:

  • ΟΜΣΣ
  • Αυχένος Μηριαίων
  • Μετεγχειρητικού Ισχίου (κατά Gruen)​

Κλείστε άμεσα το δικό σας ραντεβού με ένα τηλεφώνημα στο 25510 31110.