ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί τμήμα Ψηφ. Ορθοπαντογραφίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Πανοραμικές Οδόντων
  • Κεφαλομετρικές​

Κλείστε άμεσα το δικό σας ραντεβού με ένα τηλεφώνημα στο 25510 31110.